Tarihçe
17 Eylül 2018

İlçemiz Sütçüler ilçe statüsünü 1938 yılında kazanmıştır. Sağlık teşkilatı ise 1956 yılında Hükümet Tabipliği olarak hizmet vermeye başlamıştır. Merkez Sağlık Ocağı ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezi 20.08.2003 tarihinde faaliyete geçen Sütçüler Devlet Hastanesine 28.01.2005 tarih ve 00821 sayılı Valilik Oluru ile entegre edilmiş olup koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri İlçe Devlet Hastanesinde yürütülmeye başlanmıştır.

01.07.2004 tarihi itibari ile İlçemiz Devlet Hastanesi bünyesine B Tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu entegre edilmiştir.

2007 yılında İlimiz Isparta’da aile hekimliğine geçilmesi sonrasında Sütçüler Devlet Hastanesi Bakanlığın kararıyla İlçe Hastanesi statüsüne dönüştürülmüştür.

İlçe Devlet Hastaneleri hakkında 29.09.2011 tarihli yayınlanan Sağlık Bakanlığına bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergeye göre 31.10.2011 tarihi itibariyle Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne devredilmiştir. Sonrasında ise Sağlık Müdürlüklerinin Halk Sağlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri olarak ayrılmasına müteakip Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı İlçe Hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

28.10.2011 tarihinde Valilik Makamının Onayı ile İlçe Hastanesi bünyesinde ki Ağız ve Diş Sağlığı Birimimiz Isparta Sadık Yağcı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine bağlanmış,  31.10.2011 tarihinden itibaren Sütçüler İlçe Hastanesi bünyesinden ayrılarak Isparta Sadık Yağcı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine bağlı diş kliniği statüsünde haftanın 5 iş günü hizmet vermektedir.  

Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı 1 Entegre İlçe Hastanesi, 1 adet Toplum Sağlığı Merkezi, 1 adet Diyaliz Merkezi, 13 adet Sağlık Evi ve 6 Aile Sağlığı Merkezi (Merkez 1 Nolu, Merkez 2 Nolu Ayvalıpınar, Kesme, Kasımlar, Çandır Aile Sağlığı Merkezi) mevcuttur. İlçemiz merkez ve genelinde tüm Aile Sağlığı Merkezlerimiz Hekimi ve Sağlık personeliyle hizmet vermektedir.

Hastanemiz bünyesinde kurulan Diyaliz Merkezimiz 01 Şubat 2013 tarihinden itibaren 4 (dört) adet diyaliz cihazıyla hizmet vermeye başlamıştır.