Organizasyon Şeması
17 Eylül 2018

BAŞHEKİM

HASTANE MÜDÜRÜ                                  - Uzman Doktor                                                                          SORUMLU HEMŞİRE

- Sivil Savunma                                                                                - Pratisyen Doktorlar                                                                  - Eğitimler

- Otomasyon ve HBYS                                                                     - Diş Hekimleri                                                                            - Doğumhane

- Özlük                                                                                              - Sabim-Bimer                                                                             - Evde Bakım Hizmetleri

- İstatistik                                                                                          - Kalite Birimi                                                                               - Sterilizasyon

- Çamaşırhane                                                                                 - Acil Servis                                                                                  - Enfeksiyon Hemşireliği

- Yemekhane                                                                                    - Diyaliz                                                                                              

- Morg                                                                                               - Radyoloji          

- Mutemetlik                                                                                      - Laboratuvar

- Arşiv                                                                                                 

- Teknik İşler

- Ambar-Ayniyat

- Tahakkuk

- Hasta Kabul

-Araç-Bakım Onarım

-Yazışmalar EBYS TSİM